News

Nytt Erbjudande 1-2-3...

Hur stor besparingspotential har min organisation? 
Beställ en analys över just din besparingspotential! Vi har tagit fram en modell för att fånga besparingspotentialer inom ett område som är förhållandevis helt obearbetat – kontraktsflöden och juridik. 

Du erhåller en analys av din situation, din potentialer och förslag på hur du kan spara, snabba upp, jobba digitalt, öka säkerhet, realisera potentialer m.m. 

Vi har 6 olika erbjudanden som du kan välja mellan för att enkelt komma vidare. Pris från 15 000 kr. 

I samarbete med bl.a. CANEA har vi nu möjlighet att utföra mer, bättre och snabbare.  
Kontakta oss för att lägga just din beställning. 


New Offer 1-2-3...
What is my cost saving potential? 
Request an analysis of your cost saving potential now! 
We have established a model for capturing cost saving potentials within an area that is relatively totally underdeveloped – contract management and legal flow.  

You will get an analysis of your situation, your potentials and suggestions as to how to realize cost-savings, speed up contracting, work digitally, increase security, capture your wished-for §34 potentials and more.  

We have 6 standard offerings to choose from to get started in a simple way. Price: from 1.500 EURO. 

In collaboration with e.g. CANEA, we are now able to do more, better and faster.   
Contact us to place your relevant order. 
Made on
Tilda